Mojstri in pot
Charles Webster LeadbeaterLCBSI0007Jezik:

slovenski

ISBN EL:

978-961-245-432-6

Velikost:

780 x 580 px

Strani:

430

 
 
 

Cena

Poštnina

CD

Skupaj

 

Elektronska knjiga

9,95

-

-

9,95

 

Komentar knjige:

Obstoj Popolnih Ljudi je med številnimi novimi dejstvi, ki jih je pred nas postavila Teozofija, eno od najbolj pomembnih. Logično izhaja iz drugih dveh velikih teozofskih učenj o karmi in o evoluciji z reinkarnacijo. Ko pogledamo okoli sebe, vidimo, da se ljudje očitno nahajajo na vseh stopnjah človeške evolucije - in da so nekateri, na tak ali drugačen način, pred drugimi. Ker je temu tako, potem prav gotovo obstojajo tudi taki, ki so zelo daleč pred drugimi; dejansko, če skozi dolgi niz zaporednih življenj postajajo ljudje vse boljši in boljši, če težijo proti določenemu cilju, potem gotovo obstojajo tudi nekateri, ki so ta cilj že dosegli. Nekateri med nami so v procesu tega razvoja že uspeli razviti nekatere od tistih višjih čutov, ki so latentni v vsakem človeku, in ki bodo v prihodnosti dediščina vseh ljudi. S pomočjo teh čutov pa smo sposobni videti lestev evolucije, ki se pne daleč nad nami, kakor tudi pod nami, in to, da se ljudje nahajajo na vsaki prečki te lestve.

O obstoju teh Popolnih Ljudi, ki jih imenujemo Mojstri, obstoja spoštovanja vredna količina neposrednih pričevanj. Vendar pa mislim, da bi se moral vsak med nami najprej prepričati v to, da taki ljudje dejansko morajo obstojati. Šele temu koraku lahko sledi prepričanje, da temu razredu pripadajo tudi ti, s katerimi smo stopili v stik.

Zadnjič obnovljena: april 2009
Copyright © 2007 Teozofska knjiga